Planlagte kull hos av Nathal(N)

Vinter 2018

av Nathal(N) planlegger 2 kull i løpet av vinteren 2018

Mor: GIC NO*Fruitblossom's Edda SBI n. Far: GIC NO*Urkedalskatten Amadeus SBI b 21.

Mor: IC NO*Fruitblossom's Fiesta SBI n 21. Far: GIC NO*Urkedalskatten Amadeus SBI b 21.