av Nathal(N)

av Nathal(N) er et lite birmaoppdrett i hjemmemiljø, som ligger i Odda i Hardanger. Startet opp i 1999.

GIC NO*Urkedalskatten Amadeus