av Nathal(N)

av Nathal(N) er et lite birmaoppdrett i hjemmemiljø, som ligger i Odda i Hardanger. Startet opp i 1999.

Bianca av Nathal(N) 7 uker

SC NO*Urkedalskatten Amadeus